Powered by Smartsupp
Spočítat výkon krbu či kamen

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit?

V případě, že jste spotřebitel, máte právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.

Krbylevne.cz vám nyní nabízí možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů!

Nově Vám teď nabízíme možnost vrátit zboží i nad rámec 14ti denní zákonné lhůty a to do 30-ti dnů od převzetí zboží. V této nadstandardní lhůtě musí k uplatnění práva odstoupení od smlouvy kupující dodržet níže uvedený postup a veškerá doporučení, uvedená k zákonnému odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů. Současně si Prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.
Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura).


Adresa centrálního skladu a provozovny:
Ekoflam s.r.o.
Třída Osvobození 65
550 01 Broumov

Balení:
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží do původního stavu tak, aby bylo vrácené zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní, přejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zásilku zasílejte doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistite ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět.

Peníze:
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Obal:
Obal je součástí koupené věci. Spotřebitel odpovídá Krbylevne.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Vyzkoušení zboží:
V případě vrácení by nemělo dojít k jeho poškození. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží může být vyzkoušeno, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Krbylevne.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (neopotřebení, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Dodržení 30 denní lhůty:
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 30 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na obchod@krbylevney.cz
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit:
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit formulář pro odstoupení od smlouvy, který nám usnadní identifikaci Vás, daného zboží a požadavku.

Závěr:
• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 30 kalendářních dnů.
• Lhůta 30 dnů začíná běžet následující kalendářní den, po převzetí zboží.
• Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
• Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 30 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
• Rozbalením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
• Při využití vrácení doby do 30 dnů, musí být zboží vráceno v originálním-původním obalu a vcelku i s příslušenstvím pokud se tak nestane tak má dodavatel právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží a vrácením do původního stavu. V případě nedodržení tady zaniká 30 denní lhůta a je nahrazena původní standardní 14 denní lhůtou.
• Je možné vrátit i zboží vyzkoušené a to jenom do 14 dnů, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Shrnutí postupu:

  1. Vytisknout formulář
  2. Vyplnit formulář
  3. Zabalit zboží
  4. Odeslat na adresu centrálního skladu
Formulář ke stažení

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 

Produktové řady

UniflamNordflamHS FlamingoAquaflam VARIOInvictaMasterflammeFlamingo DELUXEAquaflam