Powered by Smartsupp
Spočítat výkon krbu či kamen

Regulace komínového tahu - Výkon zdroje - 450 Wp

Zajistěte si správný tah komínu

Podstatným parametrem, který ovlivňuje účinnost topidla, tedy krbové vložky nebo krbových kamen, je komínový tah. Vlivem slabého tahu se hůř rozdělává oheň, do místnosti se vrací pach z ohniště a špiní se sklo dvířek. Vysoký tlak zase zbytečně odvádí část vzniklého tepla přímo do komína, čímž se snižuje účinnost topení a dochází j tepelným ztrátám.

Regulátor komínového tahu - automaticky řídí správný přívod vzduchu, takže se při spalování nespotřebovává nepotřebná energie a je zabezpečen vysoký stupeň účinnosti, protože i v klidovém stavu hořáku automatického kotle, je jinak kotli komínem odebíráno teplo.

Vysoký tah komínu lze řešit

Pomůže k tomu regulátor komínového tahu. Jeho instalace je vhodná na komínový průduch nebo jiné místo v kouřovodu, a to podle typu zvoleného zařízení. Funkce je založena na regulační klapce, která je opatřená závažím. Malý tah klapku zcela uzavře. Velký tah ale závaží začne překonávat a otevírat klapku. Ta tím pádem vypouští falešný vzduch do kouřovodu. Tím se nezvyšuje tah komínu na připojené topidlo.

Usměrnění a ochlazení

Regulace je tak prováděná zcela automaticky. Spalovací prostor je navíc optimálně ochlazován. Vzduch snižuje teplotu spalin a chrání komínové těleso před poškozením. Kvalitní materiály využité pro výrobu regulátoru zaručují bezporuchový hod i za extrémních podmínek.

Ochrana i před výbuchem

K prevenci výbuchu nashromážděných nespálených plynů, slouží regulátory s protiexplozivní klapkou. Jsou vybaveny odklápěcím čelem, které se vyklopí, pokud se uvnitř nahromadí tyto plyny a vypustí tak vzniklý přetlak. Předejde tím poškození průchodu komínu nebo kouřovodů.

Generátor tahu komína

K regulaci lez použít i generátor tahu komína. Ten se montuje na vyústění komínového průduchu. Jeho posláním je zvýšit a stabilizovat tah komínu nezávisle na výšce komínu, větru či jiných vnějších faktorech. Generátor vytváří podtlak fungující na principu fyzikálního jevu injekce a je vybaven mechanickou hlavicí pro odvod kouře a spalin.

K dokonale funkci všech zařízení přispěje vhodně zvládnutý systém kouřovodů.

Tah komínu má za odpovědnost odvádět spaliny z otopného systému a je velice důležité, aby byl komínový tah optimální…nejlépe dle požadovaného výkonu výrobce daného spotřebiče. Tah komína je závislí na výšce komína a jeho rozměrech. Za předpokladu, že toto nemůžete ovlivnit (rozměry a výšku) je ideální použití regulátoru komínového tahu a tahu komína tímto pomoci. Tímto bychom Vám rádi nabídli generátor komínového tahu, který Vám pomůže ke zvýšení komínového tahu a dosáhnout tak vyšší účinnosti spalování. Správný provozní tah komínu je totiž velice důležitý kesprávnému hoření a také zamezuje dehtování

Produktové řady

UniflamNordflamHS FlamingoAquaflam VARIOInvictaMasterflammeFlamingo DELUXEAquaflam