Powered by Smartsupp
Spočítat výkon krbu či kamen

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

-10%

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

Výrobce: SEVERO CHEMA Kód produktu: EKO-003571
Naskladnění 1-2 týdny

36 Kč 29,75 Kč bez DPH s DPH Běžná cena 40 Kč, Ušetříte 10% (4 Kč)

Detailní informace
30 dní na vrácení zboží
Dnes Vám poradí Martin
222 262 261 Pondělí až pátek 9:00 - 16:00

Pevný podpalovač (PE-PO)

PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

UPOZORNĚNÍ:

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Parametry
Záruční doba 36 měsíců
Klasifikace CLP Flam. Sol. 2
Obsah 40 ks

Související produkty

Naposledy navštívené produkty

Produktové řady