Spočítat výkon krbu či kamen

PE-PO kominíček 5 ks

-4%

PE-PO kominíček 5 ks

Výrobce: SEVERO CHEMA Kód produktu: EKO-003582
Skladem (26 kusů)

66 Kč 54,55 Kč bez DPH s DPH Běžná cena 69 Kč, Ušetříte 4% (3 Kč)

Detailní informace
30 dní na vrácení zboží
Dnes Vám poradí Martin
222 262 261 Pondělí až pátek 9:00 - 16:00

Kominíček (PE-PO)

PE-PO kominíček - přípravek k odstraňovaní sazí z komínů a kouřovodů, zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech.

Návod na použití:
Při dávkování do topidel vhoďte sáček na rozžhavené palivo a topidlo uzavřete, aby účinná látka neunikla do okolí. Snížil by se tak čisticí účinek a mohlo by dojít k uvolnění nepříjemného dýmu případně zápachu do místnosti. Používejte vždy uzavřené sáčky Kominíčka.

Dávkování:
- lokální topidla, krbová kamna, kotle na etážové vytápění - 1 sáček
- kotle ústředního vytápění - 2 sáčky
Větší dávku najednou nedávejte. V případě potřeby (větší stupeň znečištění) aplikaci zopakujte, v topné sezóně přibližně každých 14 dní.

Princip čištění:
Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na kysličník uhličitý. Jedná se o spalování bez plamene při nižší teplotě, než probíhá klasické hoření.

UPOZORNĚNÍ:

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Parametry
Záruční doba 36 měsíců
Klasifikace CLP Aquatic Chronic 2
Obsah 5x14g ks

Související produkty

Naposledy navštívené produkty

Produktové řady