Pokud jste se rozhodli vytápět své obydlí pomocí teplovzdušných rozvodů, budete jistě řešit i správnou velikost krbové mřížky. Ta se používá nejen pro ukončení vzduchových cest, kterými proudí teplo do vyhřívaných místností, ale také pro správnou funkci teplovzdušného krbu.

Topení teplovzdušným rozvodem

Krbová kamna a krbové vložky s teplovzdušným výměníkem jsou schopna vytápět celý dům či byt a nahradit tak běžné způsoby topení. Princip je postaven na proudění vzduchu, kterým je odváděna tepelná energie soustavou rozvodů tepla. K dokonalému rozmístění tohoto tepla do požadovaných částí pak slouží ventilátory. Jedná se o kvalitní a úsporný systém vytápění.

Rozvod teplého vzduchu

Proč krbové mřížky?

Během spalování se část tepla dostává z krbové vložky do vnitřní krbové komory (sopouchu). Toto teplo je nutné odvádět, a to nejlépe přirozenou cirkulací vzduchu, k čemuž pomohou právě krbové mřížky, někdy také nazývané konvekční otvory. K zajištění optimálního proudění vzduchu je třeba krb osadit mřížkami dostatečné velikosti, nejen ve spodní části, kde vzduch vstupuje do komory, ale i v horní části, odkud pak vychází.

Předem daná velikost

Většina výrobců udává rozměry vhodných krbových mřížek v technickém listu topidla. Nemusí to být ale pravidlem, proto je dobré znát, jak si velikost mřížky můžete vypočítat sami.

Jak vypočítám velikost krbové mřížky pro obestavbu? Pojďme si to na názoru ukázat.

Výpočet si nejlépe ukážeme na konkrétním příkladu – pro krbovou vložku HS Flamingo AQUAFLAM12 se jmenovitým výkonem 12 kW.

obecném hledisku platí, že:

  • čistý vstupní otvor, tedy bez mřížek, by měl být 150 – 200 cm2 na 1 kW výkonu
  • čistý výstupní otvor, rovněž bez mřížek, by měl být o něco větší, ideálně 180 – 240 cm2 na 1 kW výkonu
  • vstupní i výstupní otvor osazený mřížkou ztrácí asi 30 % plochy

Krbová mřížka

Konkrétní výpočet

Zvolená krbová vložka je osazena skleněnými dvířky, přes která sáláním odchází asi 30 % výkonu, tedy:

12 kW x 0,3 = 3,6 kW

Další, i když malá, část výkonu odchází také přes tepelně izolační desky, kterými je krb obložen. Například u desek SILCA KM - 40 mm je to asi 180 W na 1 m2. Když budeme počítat, že stěny tvoří třeba 4 m2, vychází pak:

180 W x 4 = 720 W

720 W = 0,72 kW

Tím tedy zjistíme i kolik tepelného výkonu nakonec zůstává v komoře, protože odečteme obě zjištěné hodnoty od celkového výkonu:

12 kW – 3,6 kW – 0,72 kW = 7,68 kW

7,68 kW je výkon, který je třeba z krbu cirkulací vzduchu odvést.

Výpočet minimální nutné čisté plochy

Podle uvedeného pravidla o velikosti vstupního otvoru, pak vypočítáme plochu:

  • minimální hodnota pak je 150 (cm2) x 7, 68 (kW) = 1152 cm2

A obdobně podle pravidla o velikosti výstupního otvoru je to:

  • minimální hodnota 180 (cm2) x 7,68 (kW) = 1382 cm2

Výpočet minimální plochy kryté mřížkou

Tím jsme vypočítali minimální plochu otvorů, které nejsou ničím kryté. Pokud tyto otvory osadíme krbovými mřížkami, je nutné ještě zohlednit onu 30 % ztrátu čisté plochy. Čistá plocha pak činí pouze 70 %. Otvory tedy budou logicky větší. Jaké?

Vstupní otvor:

1152 (cm2) : 70 (%) = 1152 : 0,7 = 1645 cm2

Výstupní otvor:

1382 (cm2) : 70 (%) = 1382 : 0,7 = 1974 cm2

Tyto získané rozměry nám udávají minimální plochu, kterou by měly krbové mřížky pro tento typ krbové vložky mít. Uvedený příklad je možné využít jako vzor i pro jiné typy krbových vložek.

Krbová mřížka

Kde umístit mřížky?

Uvedená pravidla, na jejichž základě proběhl výpočet, platí pro ideální rychlost proudění vzduchu tedy 0,75 – 1 m za sekundu. Dosažení této rychlosti není složité, závisí v podstatě na správném umístění otvorů.

Revizní otvory se umisťují buď z boční, nebo přední strany tak, aby vzduch proudil pod krbovou vložku. Vhodná výška je tak 5 – 10 cm nad podlahou.

Revizní dvířka se umisťují hned pod stropem krbové komory. Nižší umístění by mělo za důsledek vznik nepatřičné vzduchové kapsy. Tyto výdechové otvory pak musí být zároveň minimálně 50 cm od stropu místnosti.

Diskuse

Zobrazit všechna hodnocení