Sekundární spalování

...funguje na principu spalování plynů kouře a prachových částic. Dále se sekundárním spalováním označuje dodatečný přívod vzduchu doprostor topeniště (spalovací komory). Právě tento přívod vzduchu do spalovací komory umožní vzplanout i uvolňujícím se uhlovodíkům, které vznikají při hoření a které by jinak neshořelé odešly s ostatními spalinami do komína.

Při tomtoprocesu hoření, kdy hoří prachové částice a těkavé plyny při teplotě nad 600 stupňů se zvyšuje až dvojnásobně účinnost krbové vložky a krbových kamen.

Druhy spalování:

  • primární (hoření pevných částic)
  • sekundární (hoření plynných částic)

Někteří výrobci a řada prodejců tento způsob spalování nazývá, také jako spalování „TERCIÁLNÍ SPALOVÁNÍ“, který mění a používají namísto pojmu „SEKUNDÁRNÍ SPALOVÁNÍ“.