Pod pojmem ochlazovací smyčka se rozumí„zabezpečení“ zařízení, které zabrání přetopení krbové vložky či krbových kamen, a tím i škodám na Vašem majetku. Jak už jsme uvedli, hlavním cílem a smyslem této ochlazovací smyčky je zabezpečení proti přetopení, ke kterému dochází se zvýšením teploty a tlaku ve výměníku. Pokud chceme předejít tomuto přetopení výměníku, je dobré pořídit si krbovou vločku či kamna právě s touto ochlazovací smyčkou nebo pojistným ventilem.

"neocenitelné PLUS Vaší teplovodní krbové vložky a teplovodních krbových kamen"


Ochlazovací smyčkaPrincip funkčnosti ochlazovací smyčky je v tom, že ve výměníku dané krbové vložky nebo kamen je namontovaná spirálová trubice. Tato trubice se na jednom konci připojí na vodovodní řád a na druhém konci se vyvede do odpadu. Doporučujeme mezi přívod z vodovodu a kamna připojit tak též velice důležitý termostatický ventil s čidlem. Tento ventil je v normální poloze uzavřen. Hned, jakmile teplota vody stoupne nad 95°C se ventil otevře a do ochlazovací smyčky vžene studenou vodu, která touto smyčkou prochází a ochlazuje přetopenou vodu ve výměníku. Ohřátá voda na druhé straně smyčky odtéká do odpadu.

některé internetové obchody a výrobci, ji nazývají také jako „dochlazovací smyčka“